17.01.2017

Pohjois-Savo digiajan edelläkävijäksi

Pohjois-Savon kiinnostus VM:n digikuntakokeiluja kohtaan heräsi syksyllä 2016 kun käynnistelimme Maakunnallisen ICT-yhteistoiminnan selvitystyötä yhdessä maakunnan kuntien kanssa. Selvitystyön aikana käytiin jokaisen kunnan kanssa läpi nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä. Kuntakierroksella erityisesti esiin nousseet teemat olivat Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (HyTeDigi) sekä Osallistumisen ja vaikuttamisen uudet muodot (OsVaDigi). Kuntien odotukset digitaalisten ratkaisujen tuomista toiminnallisista uudistuksista ja asiakasnäkökulman vahvistamisesta sekä toisaalta omien kehittämis- ja kokeiluresurssien vähyydestä olivat merkittäviä. Pohjois-Savon liitto kuntien yhteisenä edunvalvojana koettiin luonnolliseksi tahoksi digikuntakokeilujen ja digitalisaation edistämisessä.

Digikuntakokeilujen innoittamana Pohjois-Savoon on vuoden vaihteessa koottu Digi-innovaattoriverkosto, johon on ilmoittautunut mukaan reilut kaksikymmentä innovaattoria kunnista, oppilaitoksista, yrityksistä ja kuntalaisten joukosta. Innovaattoriverkosto on jo ideoinut digitaalisten ryhmätyövälineiden avulla HyTeDigiin ja OsVaDigiin liittyviä lentäviä ajatuksia. Työskentely on ollut avointa ja siihen on verkon kautta voinut osallistua kuka vaan. Tällaiset perinteisistä kokouksista ja esityslistoista poikkeavat työskentelytavat on otettu mielenkiinnolla vastaan. Innovointityötä jatketaan kevään aikana sekä verkostoissa, että myös pyytämällä kunnilta konkreettisia kokeiluaihioita, joita voidaan vuoden 2017 aikana yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa pilotoida.

Digitaalinen viestintä Pohjois-Savossa perustuu Digisavo -tunnisteeseen, jota on hyödynnetty sekä Facebook että Twitter -palveluissa. Digisavo teemalla on myös julkaistu lukuisia digiblogikirjoituksia sekä jaettu digiaiheisia ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia. Lähikuukausien aikana Digisavoa vahvistetaan uudella digipalveluhakemistolla, johon palveluntarjoajat voivat syöttää digitaalisten palvelujen tietoja ja josta kunnat ja muut julkiset toimijat voivat niitä katsoa ja vertailla. Myös Digisavon näkyvyyttä lisätään, jolloin hyvin liikkeelle lähteneellä verkostotoiminnalla on mahdollisuus laajentua valtakunnalliseksi. Pidemmän ajan tavoitteena on lisätä pohjoissavolaista digiosaamista, avointa keskustelua sekä tarjota kunnille digitalisaation mukaisia toiminta- ja palvelumalleja. Digisavo on avointa yhdessä oppimista ja kokemuksien jakamista.

Digikuntakokeiluissa yhteistyötä tehdään myös Palvelu tulevaisuuteen: eMaaseutu –hankkeen kanssa, jonka tavoitteena on edistää sähköisten palveluiden kehitystä ja käyttöönottoa maaseudulla. Yhä useampi maaseudun asukas osaa ja haluaa käyttää tarjolla olevia ja tarjolle tulevia asiakaslähtöisiä palveluja ajasta ja paikasta riippumatta. Pohjois-Savo haluaakin nousta digiajan edelläkävijäksi sekä avoimen kehittämisen ja kokeilemisen mallimaakunnaksi. Maakunnan kunnat päättävät kevään 2017 aikana lähtevätkö ne yhdessä valmistelemaan ICT-osaamisyhtiötä, jonka päätehtävät olisivat palveluintegraatio, kehittäminen ja digitalisaatio. Näin Pohjois-Savossa valmistauduttaisiin yhä digitaalisempaan tulevaisuuden kuntaan.

Toni Auvinen
Pohjois-Savon liiton digijohtaja

Jaa linkki somessa:

Kommentoi

XHTML: Voit käyttää näitä tageja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>