Muualla verkossa

D9

Uusi, toiminnallinen digitiimi D9 on tullut auttamaan! Valtiokonttoriin perustettu tiimi tukee digitalisaatiohankkeiden läpivientiä ja digiloikan tekijöitä käytännön työssä. Uudistaminen on myös yhteisen vastuun kantamista. Tiimin tehtävä on vauhdittaa julkisten palveluiden uudistumista asiakaslähtöisiksi, digitalisaatiota hyödyntäviksi palveluiksi. Se vie muun muassa käytäntöön Valtiokonttorin digiselvityksen toimenpiteitä.

Digikuntakokeilu

Valtiovarainministeriö käynnisti syksyllä 2016 Digikuntakokeilua koskevan kehittämisohjelman. Ohjelman tavoitteena on edistää kuntien palveluiden tuotanto- ja toimintatapojen ennakkoluulotonta, kuntalaisten hyvinvointia parantavaa ja tulevaisuussuuntautunutta kehittämistä sekä parantaa asiakkuuden johtamisen edellytyksiä. Hankkeen tehtävänä on myös edistää valmistautumista kunnan roolin muutokseen tulevaisuuden kunnassa digitalisaationäkökulmasta.

DigiNyt

Hallitusohjelman digitalisaatiotavoitteiden ja julkisen hallinnon ICT-kehittämisen seurantaryhmä (DigiNYT). Seurantaryhmä auttaa kiihdyttämään poikkihallinnollisia toimenpiteitä ja vahvistaa näkemystä asiakaslähtöisestä ja elinkeinoelämän toimintaa vauhdittavasta julkisen hallinnon digitalisaatiouudistuksesta. Seurantaryhmän työn painopiste on julkisen sektorin toiminnan kehittämisessä ja koordinoinnissa, automatisoinnissa sekä digitalisoinnissa.

Digitalisoidaan julkisen palvelut

Julkisen hallinnon digitalisaatioon vastataan Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihankkeella, jonka toteuttamisesta vastaa valtiovarainministeriön JulkICT-osasto. Siinä julkiset palvelut rakennetaan käyttäjälähtöisiksi ja ensisijaisesti digitaalisiksi toimintatapoja uudistamalla. Samalla luodaan asiakaslähtöiset, kaikkia julkisia palveluita koskevat digitalisoinnin periaatteet, yhden luukun palvelumalli ja tiedonhallintaa koskeva lainsäädäntö.

Digitalisoinnin periaatteet

Kun julkisten palvelujen digitalisointia edistetään, tarvitaan kaikkia julkisia palveluita koskevat digitalisoinnin periaatteet. Ne toimivat yhteisinä pelisääntöinä julkisten palveluiden kehityksessä.
Periaatteilla linjataan muun muassa tiedon jakamista ja rajapintoja, toimintamalleja, nopeaa palvelukehitystä ja varautumista.
Digitalisoinnin periaatteet julkistettiin helmikuussa 2016.

Julkisen hallinnon ICT

Valtiovarainministeriö ohjaa tietohallinnon kehitystä  valtion- ja kunnallishallinnossa, tukenaan laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta. Hallinnon tehokkuutta tuetaan keskitettyjen ICT-palvelujen avulla. Yhteiset ICT-palvelut tuovat viranomaisille taloudellisia säästöjä ja edesauttavat asiakaspalvelujen kehittämistä. Sekä tietohallinnon ohjauksessa että yhteisten palveluiden kehittämisessä tukeudutaan yhtenäiseen arkkitehtuuriin.

Suomidigi

Uuden Suomidigi.fi-palvelun tavoitteena on tukea julkisen hallinnon organisaatioita palvelujensa digitalisoinnissa. Löydät uusinta tietoa ja parhaita käytäntöjä, saat työkaluja omaan kehittämistyöhösi sekä voit kysyä ja jakaa osaamista muiden kanssa. Palvelua kehitetään ketterän kehityksen mallin mukaisesti ja ensimmäisessä vaiheessa on julkaistu Kehittäjäfoorumi. Lisää ominaisuuksia julkistetaan kevään 2017 aikana.

Suomi.fi beta

Tämä verkkopalvelu on kehitysversio uudistuvista Suomi.fi- ja Yrityssuomi.fi-verkkopalveluista. Haluamme sen avulla tuoda sisältöihin ja sivuston toimintaan liittyviä ideoita julkisesti kokeiltaviksi ja kerätä niistä palautetta. Rakenteilla oleva verkkopalvelukokonaisuus korvaa vuoden 2017 aikana kolme nykyistä palvelua: kansalaisille tarkoitetun Suomi.fi-palvelun, yrityksille tarkoitetun Yrityssuomi.fi-palvelun sekä viranomaisille palveluja kokoavan Suomi.fin Työhuone-sivuston.

 

Jaa linkki somessa: