18.08.2017

Kuntien, maakunnan ja valtion yhteiset asiointipisteet – Tule mukaan ideoimaan ja pilotoimaan!

Kutsumme kuntien asiointipiste- ja asiakaspalveluvastaavat koolle ideoimaan kuntien, maakunnan ja valtion yhteisiä Asiointipisteitä ja niiden pilotointia Pohjois-Savossa. Asiointipistevalmistelusta vastaa Pohjois-Savon liiton digijohtaja Toni Auvinen ja asiantuntijana sekä työpajojen fasilitaattorina toimii Senior Designer Virve Kuorelahti Gofore Oy:stä. Työpajapäivät järjestetään Pohjois-Savon liitossa osana Valtiovarainministeriön digikuntakokeiluja 28.9. / 9.11. / 28.11. Kutsu on lähetetty Pohjois-Savon kuntiin ja Joroisten kuntaan.

Tulevaisuuden näkymänä tarjoamme palvelut ensisijaisesti sähköisesti, valtakunnallisia digiperiaatteita noudattaen ja autamme niitä, jotka eivät pysty itse käyttämään digitaalisia palveluja. Asiointipistevalmistelu sisältää omatoimisen asioimisen tukemista sekä fyysisten että virtuaalisten asiointimallien kehittämistä huomioiden Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta, joka tuli voimaan 1.6.2017.

Yhteispalvelulain tavoitteena on turvata kansalaisten asiointipalvelut koko maassa. Yhteispalvelu on tapa tarjota julkisen hallinnon viranomaisten palveluja keskitetysti yhdestä paikasta. Entiset yhteispalvelupisteet muuttuvat Asiointipisteiksi ja ne saavat uuden raikkaan ja yhtenäisen visuaalisen ilmeen. Asiointipisteessä voidaan tarjota kunnan palveluiden lisäksi esimerkiksi Kelan, poliisin lupahallinnon, Verohallinnon, maistraatin, TE-toimiston ja tulevaisuudessa maakunnan palveluja. Myös järjestöt ja yritykset voivat toimia Asiointipisteissä.

Hallitus on linjannut syyskuussa 2016, että sähköisen postilaatikon ensisijaisuus tulee voimaan vuonna 2018. Valmistelun yhteydessä turvataan laintasolla palvelut niille, jotka eivät voi käyttää sähköisiä palveluita. Asiointipisteiden palveluneuvojat opastavat ja auttavat sähköisen postilaatikon käytössä. Myös muut viranomaisten digitaaliset palvelut ja niiden käytön neuvonta ja tuki tuodaan keskeiseksi osaksi yhteispalvelutoimintaa.

Uuden toimintamallin neljä palvelukanavaa:

  1. Sähköiset palvelut asiakaspäätteellä tai omalla laitteella
  2. Etäpalvelut kuvayhteyden avulla eri viranomaisiin
  3. Asiointi paikan päällä palveluneuvojan kanssa
  4. Asiointi paikan päälle tulevan viranomaisen kanssa

Laki mahdollistaa yhteispalvelun antamisen myös muusta kuin kiinteässä toimitilassa sijaitsevasta Asiointipisteestä. Tällaisia ovat esimerkiksi ostoskeskuksissa olevat pop-up -pisteet, pyörillä liikkuva yksikkö tai palvelut voidaan viedä suoraan asiakkaan kotiin. Uudessa toimintamallissa kiinnitetään entistä enemmän huomiota palveluneuvojien osaamisen kehittämiseen ja heidän työtään tukeviin järjestelmiin.

Uudistetussa yhteispalvelulaissa säilyy perusperiaatteena viranomaisten sopimusperusteinen yhteistyö. Näin ollen Asiointipisteiden palveluvalikoima perustuu paikallisiin tarpeisiin. Yhteispalvelulain tavoitteena on myös varmistaa omakustannusperiaatteen toteutuminen yhteispalvelusta aiheutuvien kustannusten jaossa.

Yhteispalvelulain uudistamisen lisäksi valtiovarainministeriössä on meneillään AUTA-hanke, jolla kehitetään digitaalisuutta tukevaa asiakaspalvelun uutta toimintamallia kuluvan vuoden loppuun saakka kestävien kokeilujen avulla. Uudella toimintamallilla haetaan asiakaslähtöistä joustavuutta tukimuotoihin, joilla voidaan varmistaa digitaalisten palveluiden yhdenvertainen saavutettavuus ja käytettävyys.

Valtiovarainministeriön tiedote: http://vm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/sahkoiselle-asioinnille-tukea-yhteispalvelusta

Julkisen hallinnon palveluntuottajille yhteisen asiakaspalvelun kehittämisen tueksi perustetut sivut: http://www.yhteispalvelu.fi/

 

Lisätietoja valmistelusta:

Toni Auvinen, digijohtaja

+358 (0)44 714 2676

POHJOIS-SAVON LIITTO

Jaa linkki somessa:

Kommentoi

XHTML: Voit käyttää näitä tageja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>