Innovaattoriverkosto

Digi-innovaattoriverkosto

Valtiovarainministeriön digikuntakokeilun innoittamana Pohjois-Savon alueelle on koottu digi-innovaattoriverkosto. Verkoston toimintaan on lähtenyt mukaan jo yli 30 osallistujaa kunnista, maakuntaliitosta, yrityksistä, oppilaitoksista ja kuntalaisten joukosta. Innovaattoriverkoston tarkoitus on aikaansaada keskustelua ja ideointia digitaalisista ratkaisuista, joiden toteuttamisessa voidaan hyödyntää useamman alan toimijoita ja osaamista.

Innovaattoriverkostolle järjestetään omia tapaamisia ja heille lähetetään tietoa digiaiheisista tapahtumista. Innovaattoriverkoston toiminta on osallistujille täysin vapaaehtoista ja tavoitteena on, että verkostotoiminnasta on enemmän iloa ja hyötyä, kuin siihen käytetty aika ja panostus vaativat. Digikuntakokeilujen lisäksi innovaattoriverkosto tekee yhteistyötä Palvelu tulevaisuuteen: eMaaseutu –hankkeen kanssa, jolloin verkostossa syntyneitä ideoita voitaisiin kokeilla myös käytännössä.

– Tärkeää on kuitenkin muistaa, että aivan kaikkea ei kannata digitalisoida, vain ne asiat joissa digitaalinen ratkaisu tuo selkeää lisäarvoa käyttäjilleen, innovaattoriverkoston vetäjä Toni Auvinen muistuttaa.

– Digitalisaation edistäminen vaatii monipuolista osaamista, rajoja rikkovaa yhteistyötä ja avoimuutta. Koulutusta maakunnassa on jo paljon tarjolla. Ehkä seuraavat askeleet voisivat olla, vaikka digimessut, workshopit tai muut käytännön kohtaamiset, Auvinen jatkaa.

Innovaattoriverkoston toiminta edustaa ketterää kokeilukulttuuria ilman etukäteen asetettuja valmiita toimintamalleja tai hallinnollisia rajoitteita. Tärkeää on myös tutustua olemassa oleviin ratkaisuihin ja niistä saatuihin kokemuksiin. Digitaalisten palvelujen tarjontaa onkin koottu helmikuussa avattuun Digisavo.fi verkkoportaalin digipalveluhakemistoon.

Yksi verkostossa tehty havainto liittyykin juuri kuntiin, joissa on käynnissä digimurros, kun uudet toimintatavat tulevat uusien henkilöiden kautta mukaan käytännön työhön. Myös yhä nuoremmat kuntajohtajat raivaavat tietä uusilla tavoilla toimia, johtaa ja viestiä. Monissa kunnissa haasteena on ikääntyvien luottamushenkilöiden saaminen mukaan uusien ratkaisujen puolesta puhujiksi. Nyt uusien valtuustojen aloittaessa olisi mahdollisuus asennoitua tulevaisuuden kunnan rakentamiseen digitalisaation hengessä.

Lisätietoja:

Toni Auvinen, digijohtaja
044 714 2676
toni.auvinen(ät)pohjois-savo.fi
POHJOIS-SAVON LIITTO

Jaa linkki somessa: