19.09.2017

Innostumisella onnistumisia digitalisaatiosta

Kuopioon kokoontui salin täydeltä tulevaisuuden tekijöitä, jotka olivat kiinnostuneita uudistumiskyvyn rakentamisesta kokeilujen avulla. Usein keskitymme muuttuvan ympäristön haasteisiin ja jätämme mittaamattoman määrän mahdollisuuksia huomioimatta. Kokeilukulttuuri ja -osaaminen ovat digitalisaation myötä nousseet ennennäkemättömään arvoon, jolla mitataan niin organisaatioiden kuin yksittäisten ihmisten menestymistä.

Kokeilupäivän antia olivat siirtyminen hierarkioista verkostoihin ja byrokratiasta asiakaslähtöisyyteen. Hallinnan kulttuuri muuttuu virtausten kulttuuriksi ja pitkät suunnitelmat ketteriksi kokeiluiksi. Digitalisaatio ei ole vain vanhan prosessin automatisointia vaan pilkkomista, järjestelemistä, luopumista ja lisäämistä. Kyse on yksilöiden kannustamisesta ja rohkaisemisesta sekä yhdessä tekemisestä. Hullutellessa syntyy keskustelua ja arvostelua, kun ei tehdä virheitä kukaan ei moiti. Kokeilemiseen kuitenkin kuuluu lupaus epäonnistua, jonka kautta voi syntyä uusia ideoita kokeiltaviksi.

Idean syntyessä kokeilupäätös tulee tehdä heti ja idea heittää kentälle startup- tyyliin arvioitavaksi. Yön yli miettiminen saattaa jättää idean toteuttamatta, sillä ihmisen luonne löytää helposti esteitä kokeilemiselle. Merkittävät kokeilut johtavat lopputuloksiin, joita ei olisi osattu suunnitella. Resursseja onkin suunnattava itse kokeiluihin ei kokeilujen suunnitteluun. Käyttäjät ratkaisevat siirtyykö kokeilu käyttöönottoon.

Kokeiluakin voi kokeilla. Jokaisesta organisaatiosta löytyy uudistusmielisiä kokeilijoita, jotka vain odottavat esimiestensä rohkaisua ja kannustusta. Johtaja voisi sanoa; ”Minulle kelpaa kaikki muu paitsi se tapa jolla on tehty ennenkin.” Kokeilijat saattavat herättää muissa työntekijöissä myös pelkotiloja, jos vanha ja tuttu onkin huomenna uusi ja outo? Kokeiluihin liittyy avoimuus ja ajan myötä onnistumiset palvelevat kaikkia.

Asiantuntijatyössä pitäisi päästä mittaamaan työn tuloksia ja sisältöjä. Paras osaaminen pääsee valloilleen kullekin parhaassa tilassa ja ajassa. Olemmeko tarjonneet kaikille sopivimmat työvälineet ja olosuhteet osaamisen siirtämiseksi organisaation menestymisen välineeksi? Muutos vaatii yhteisöllisyyttä, yhdessä tekemistä ja luottamusta. Ilman luottamusta ei ole yhteistyötä.

Esimerkiksi kunnissa työtä tehdään ja kokouksiin matkustetaan edelleen tiettyinä aikoina tietyissä paikoissa. Voisiko kaikki tieto olla kaikkien saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta? Voisiko säästyneen ajan käyttää työn sisältöön ja laatuun? Perinteinen ammatti- ja tehtäväjaottelu ei enää toimi ja jokaisen työtä pitää kyetä rikastamaan. Jokaisen tulee myös itse kantaa vastuuta omasta kehittymisestään ja aloitteellisuudestaan.

Saatamme edelleen ajatella, että ikäihmiset eivät tahdo tai osaa käyttää digitaalisia laitteita ja sovelluksia. Digitaalisia ratkaisuja ei pidä rajoittaa epäilemällä toisen puolesta tai tarjoamatta apua niiden käyttöön. Digitaalisilla kokeiluilla on rikastutettu lukuisten ikäihmisten arkea ja ammattilaisten työtä heidän kanssaan. Digitaaliset ratkaisut voivat myös muodostaa työntekijän, asiakkaan ja hänen lähipiirinsä välille aivan uudenlaisia yhteyksiä. Jokainen voi olla oman työnsä kehittäjä ja jakaa oivalluksia yhteiseksi hyväksi.

Kokeilukulttuuria ja -osaamista on tarjolla Iisalmessa 22.9. ja Varkaudessa 29.9. Lisätietoja Pohjois-Savon liiton verkkosivuilta.

Toni Auvinen, digijohtaja
Pohjois-Savon liitto

Jaa linkki somessa:

Kommentoi

XHTML: Voit käyttää näitä tageja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>