ICT-yhteistoiminta

Pohjois-Savossa toteutettiin aikavälillä 1.8.2016-28.2.2017 Maakunnallisen ICT-yhteistoiminnan esiselvityshanke, jonka loppuraportti liiteaineistoineen julkaistiin 2.1.2017. Tiedote ja raportti liitteineen löytyvät täältä. Loppuraportissa esitettiin kunnille kaksi erilaista vaihtoehtoa yhteistoiminnan toteuttamiseksi. Kaikki kyselyyn vastanneet kunnat ilmaisivat tahtotilansa yhteistoiminnan toteuttamishankkeen käynnistämiseen, mutta esitetyistä vaihtoehdoista tai muista vaihtoehdoista nousi esille vielä useita näkemyksiä. Yhtenä syynä tähän ovat sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset, jotka ovat monilta osin vielä selkiytymättömät.

Pohjois-Savon maakuntahallitus päätti 26.6.2017 käynnistää Tulevaisuuden kuntien ICT-yhteistoiminnan toteuttamishankkeen, jonka kesto on 1.8.2017-31.12.2018 (17kk). Toteuttamishanke on Pohjois-Savon liiton vetämä hanke, jonka vastuuhenkilönä toimii digijohtaja Toni Auvinen ja ohjausryhmänä kuntien nimeämät edustajat.

Toteuttamishankkeessa neuvotellaan voisiko Istekki Oy vastata kuntien yhteisiin tavoitteisiin, kehittämistarpeisiin sekä digitalisaation edistämiseen. Lisäksi toteuttamishankkeen aikana seurataan sote- ja maakuntauudistuksen ICT-vaikutuksia kuntiin ja reagoidaan muutoksiin tarpeen mukaan. Näin toimien toteuttamishanke voi johtaa johonkin vielä tunnistamattomaan yhteistoiminnan muotoon, joka on kuntien ja maakunnan edun mukaista. Toteuttamishanke ei vaadi erillisiä kuntaosuuksia, sillä 100 000 euron hanke rahoitetaan maakunnan kehittämisrahasta (81,5%) ja kehittämisrahastosta (18,5%).

Keskeisimmät toimenpiteet ja tavoitteet

  • Muodostaa yhtenäinen näkemys ICT-yhteistoiminnan toteuttamismallista
  • Laatia yhteistoimintamallin toteuttamiselle askelmerkit ja aikataulut
  • Hankkia yhteistoiminnassa tarvittavia asiantuntijapalveluja
  • Laatia maakunnallinen Tulevaisuuden kuntien digitalisaatio-ohjelma
  • Tuoda VM:n digikuntakokeiluista osaamista ja kokemuksia kuntien käyttöön
  • Edelleen kehittää Digisavon digipalveluhakemistoa, innovaattoriverkostoa jne.

Tavoitellut tulokset ja vaikutukset

  • Kuntien tieto- ja viestintätekniset valmiudet vahvistuvat, samalla kun palvelujen ja toimintojen kustannustehokkuus lisääntyy ja varautumisaste paranee.
  • Kunnat omalta osaltaan edistävät julkisen sektorin digitalisaatiota, parantavat asiakaskokemusta sekä lisäävät työn monimuotoisuutta.
  • Kuntien ja maakunnan yhteistyö lisääntyy ja uudenlaisia digitaalisia ratkaisuja syntyy.

Tulevaisuuden kuntien ICT-yhteistoiminnan toteuttamishankkeen maakunnallinen merkitys ja vaikuttavuus:

Maakunnallisen ICT-yhteistoiminnan esiselvityshankkeessa havaittiin maakuntien kuntien tarve ja tahto löytää tieto- ja viestintäteknisiin ratkaisuihin maakunnallinen yhteistoimintamalli. ICT-kustannukset ja -vaatimukset sekä lainsäädännön velvoittavuus kasvavat vuosi vuodelta. Samaan aikaan sote- ja maakuntauudistus siirtää ICT-toimintoja, osaamista ja resursseja kunnista maakuntaan. Tulevaisuuden kunnat tarvitsevat tilalle tiivistä yhteistyötä, yhteisiä resursseja ja yhteistä osaamista, joilla hillitään kustannuksien kasvua sekä vastataan digitalisaation vaatimuksiin.

Maakunnallinen merkittävyys on kaikkien kuntien mukana olon myötä ilmeinen. Maakunnallinen yhteistoiminta vahvistaa kuntien asemaa myös muihin maakuntiin ja kuntiin verrattuna. Vaikuttavuus nousee esiin kuntien oman toiminnan ja kuntalaisille tarjottavien palvelujen kautta. Nykyaikaiset ICT-ratkaisut ja niiden mahdollistaman sähköiset ratkaisut vaikuttavat työn tehokkuuteen, työviihtyvyyteen sekä asiakaskokemukseen. Sekä maakunnallista merkittävyyttä että vaikuttavuutta voidaan pitää onnistuneen hankkeen kautta erittäin korkeina.

Lisätietoja:

Toni Auvinen, digijohtaja
044 714 2676
toni.auvinen(ät)pohjois-savo.fi
POHJOIS-SAVON LIITTO

Jaa linkki somessa: