12.04.2017

Digitalisaatio – Uhka vai mahdollisuus?

Pohdimme Pohjois-Savon liitossa ja digi-innovaattoriverkoston kautta Digitalisaation uhkia ja mahdollisuuksia. Aluksi on todettava, että kysehän ei ole joko-tai vastauksista, vaan digitalisaatioon liittyy varmasti molempia puolia, jopa yhtä aikaa. Esimerkkinä toimii uudet tietojärjestelmät, jotka voivat uudistaa ja tehostaa työntekemistä, mutta määrän kasvaessa ja yhteensopivuuden heikentyessä työsuoritteet voivat samalla monimutkaistua. Digitalisaatiossa on kyse ennen kaikkea toiminnasta jota tekniset ratkaisut tukevat. Toiminnan takana taas on pääsääntöisesti ihmisiä, jolloin kyse on ihmisten kyvykkyyksistä ja sopeutumisesta muutokseen. Tulevaisuudessa ihmisten rinnalle nousee yhä enemmän myös keinoälyä ja robotiikka, jotka ottavat vastuuta ensin toistuvista ja suorittavista työnmuodoista, mutta myöhemmin myös ennakoinnista ja suunnittelusta. Tärkeää on muistaa, että kaikkea ei tule digitalisoida, vain ne asiat mitkä ovat toiminnan kannalta perusteltuja.

Uhkiksi mielletään monesti käyttäjälähtöinen eriarvoistuminen, eli osaavat tekevät ja apua tarvitsevat yrittävät selviytyä. Myös laite- ja tietoliikenneriippuvaisuus koetaan enemmän uhkaksi kuin mahdollisuudeksi. Toisaalta ajasta ja paikasta riippumaton työ sekä osallistuminen ja vaikuttaminen nähdään mahdollisuuksina. Käyttäjälähtöinen ajattelu ja lisääntyvä palvelumuotoilu edesauttavat digitaalisten toimintamallien leviämistä. Käyttäjäkohtainen kohdentaminen onkin yksi ratkaiseva suuntaus, jolla kaikkien digitaalisten mahdollisuuksien ähkystä edetään todellisen tarpeen mukaiseen tarjontaan. Uusia ratkaisuja käyttöönotettaessa on osattava myös luopua vanhoista, suurin virhe on ylläpitää päällekkäisiä toimintamalleja. Tässä tullaan myös johtajatason ymmärrykseen siitä mille tasolle ja minkälaisilla ratkaisuilla meidän työntekijät ja asiakkaat digitalisaation isoon kuvaan sijoittuvat. Johtajuuden on oltava ennen kaikkea mahdollistavaa, kokeilemiseen kannustavaa, mutta myös rönsyilyjä tarvittaessa karsivaa.

Digitalisaatio etenee verkostoissa, se lähentää eri toimijoita ja madaltaa perinteistä arvojärjestystä. Digitalisaatio myös nopeuttaa asioiden etenemistä, joka voi joissakin asioissa kääntyä myös uhkaksi. Digitalisaatio luo uudenlaista työtä, vaatii uudenlaista osaamista, mutta voi myös poistaa tekemisen tarvetta. Monet mahdollisuudet ovat vielä tunnistamattomia ja seuraukset arvaamattomia. Digitalisaatio ravistelee organisaation kaikilla tasoilla. Onnistuessamme keskitymme olennaiseen selkeyttämällä monimutkaisuuksia ja kohdistamalla resurssit oikeisiin paikkoihin. Tärkeää on toimia avoimesti, mutta huolehtien riittävästä tieturvasta ja tietosuojasta. Käyttäjän tulisi olla kehityksen keskiössä, oli kyse sitten asiakkaille tarjottavista palveluista tai työntekijöille tarjottavista työvälineistä. Digitaalisuuden mahdollistama automaatio parantaa tuottavuutta ja tehokkuutta sekä vähentää inhimillisiä virheitä. Digitaalisuus sisältää myös monia ekologista kestävyyttä lisääviä ratkaisuja.

Toni Auvinen

Pohjois-Savon liiton digijohtaja

Jaa linkki somessa:

Kommentoi

XHTML: Voit käyttää näitä tageja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>