16.06.2017

Digikiri hyvässä vauhdissa

Talven aikana löysimme maakunnan kuntien kesken tahtotilan ICT-yhteistoimintaan. Työ jatkuu syksyllä kuntien nimeämien edustajien johdolla varsinaisen toimintamallin rakentamisella. Onnistuessamme Pohjois-Savon kunnat ovat vuonna 2019 tieto- ja viestintäteknisten ratkaisujen sekä sähköisten toimintamallien ja -palvelujen edelläkävijöitä. Pohjois-Savon liitto on yhdessä kuntien kanssa edistänyt myös digikuntakokeiluja. Digisavo.fi tarjoaa digipalveluhakemiston, innovaattoriverkoston, digiblogin sekä tietoa julkisen sektorin digitalisaation edistämiseksi. Tärkeässä osassa on myös Palvelu Tulevaisuuteen: eMaaseutu -hanke, joka on mahdollistanut käytännön kokemuksien keräämisen toiminnallisten pilottien kautta. Tällä innostuneisuudella olemme herättäneet valtakunnallista kiinnostusta lukuisilla eri foorumeilla.

Paljon on kuitenkin vielä tehtävissä. Digikuntakokeilut ja yhteistyömuodot tulisi saattaa hankkeista kuntien arkeen, osaksi jokaisen omaa työtä. Innokkaimmat voivat toimia suunnannäyttäjinä, mutta vasta koko organisaation osallistuminen mahdollistaa riittävän suuret toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset. Digitalisaation kierre lähti liikkeelle yrityksistä (pankit, vakuutusyhtiöt, kaupat), sitä jatkoi valtio (Kela, Verohallinto, TE-palvelut) ja nyt on kuntatoimijoiden vuoro. Tunnusteluja on tehty myös kuntien, maakunnan ja valtion yhteisistä asiointipisteistä, jotka voisivat pitkien välimatkojen kunnissa parantaa palvelutarjontaa ja asiakaskokemusta. Asiointipisteet olisivat ensisijaisesti sähköisiä, mutta tukisivat myös niitä, jotka eivät pysty itse käyttämään digitaalisia palveluja.

Digimuutosta kuvataan organisaation matkaksi perinteisestä digitaaliseksi. Muutos kohdistuu kaikkiin organisaation osa-alueisiin, ei vain teknologiaan. Todellinen digitaalinen muutos ei synny käskemällä vaan tekemällä. Digitaalisuus mahdollistaa organisaatio- ja hallintorajojen häivyttämisen. Julkiset palvelut tulisi rakentaa käyttäjälähtöisiksi sekä ajasta ja paikasta riippumattomiksi. Verkkosivuista siirrymme kohti verkkopalveluja ja vuorovaikutteisuutta lisäämme suosittujen sosiaalisten medioiden kautta. Digitalisaatiota voidaan kuvata digitaalisten tekniikoiden integroimisella jokapäiväiseen elämään digitoimalla kaikkea, mitä voidaan digitalisoida. Mutta, on myös asioita jotka kannattaa jättää digitalisoimatta, todellinen hyöty ratkaisee.

Toni Auvinen, Pohjois-Savon liiton digijohtaja

Jaa linkki somessa:

Kommentoi

XHTML: Voit käyttää näitä tageja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>